PROPOZICE

Propozice

Sólová hra

0. kategoriepřípravné studiumdo 3 minut
I. kategorie1. ročníkdo 5 minut
II. kategorie2. ročníkdo 6 minut
III. kategorie3. ročníkdo 7 minut
IV. kategorie4. ročníkdo 8 minut
V. kategorie5. ročníkdo 9 minut
VI. kategorie6. ročníkdo 10 minut
VII. kategorie7. ročníkdo 11 minut
VIII. kategorie1. a 2. roč. II. stupnědo 12 minut
IX. kategorie3. a 4. roč. II. stupnědo 14 minut
X. kategoriestudium pro dospělédo 15 minut

V kategorii sólová hra je hra zpaměti podmínkou. ​

Čtyřruční hra, šesti a víceruční hra, hra na dva klavíry

I. kategoriePřípr. studium, 1., 2. ročníkdo 5 minut
II. kategorie3., 4. ročníkdo 8 minut
III. kategorie5., 6., 7. ročníkdo 10 minut
IV. kategorie1., 2. ročník II. stupnědo 10 minut
V. kategorie3., 4. ročník II. stupně + SPDdo 12 minut

Soutěžící ve čtyřruční, šestiruční, víceruční hře a ve hře na dva klavíry soutěží ve společné kategorii. Soutěžící mohou hrát z not.

O zařazení do kategorie se rozhoduje podle soutěžícího v nejvyšším ročníku daného uskupení. Pokud se bude jednat o hru na dva klavíry, uveďte, prosím, do kolonky „cyklus“ poznámku „hra na dva klavíry“.

Soutěžní poplatek​

Soutěžní poplatek činí 800 Kč za soutěžícího v oboru sólová hra. Variabilní symbol je datum narození soutěžícího ve tvaru ddmmrrrr (např. datum narození 6. 8. 2007 bude zapsán 06082007). Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno soutěžícího. 
Neslučujte platby za jednotlivé soutěžící!
Neslučujte platby za sólovou a čtyřruční či šestiruční hru!

Soutěžní poplatek v oboru čtyřruční a víceruční hra činí 800 Kč za celé uskupení ve čtyřruční či víceruční hře. Variabilním symbolem je datum narození (ve tvaru ddmmrrrr) soutěžícího, který je uveden na přihlášce jako první! Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno prvního soutěžícího a číslo čtyřruční hry např. Novák4 nebo šestiruční hry Novák6. 
Neslučujte platby za jednotlivé soutěžící nebo za sólovou a čtyřruční či šestiruční hru!
Platbu proveďte před odesláním přihlášky. Kopii dokladu o zaplacení přiložte k přihlášce.

Platby ze zahraničí přijímáme pouze v Eurech, cena činí 34 Euro.  

 

Číslo účtu: 115-3731810297/0100
IBAN: CZ7301000001153731810297
Variabilní symbol: datum narození soutěžícího ve tvaru ddmmrrrr [např.: 06082007]
Zpráva pro příjemce(sólová hra): jméno soutěžícího [např.: Jan Novák]
Zpráva pro příjemce(čtyřruční a víceruční)jméno prvního soutěžícího a číslo čtyřruční hry [např.: Novák4]

Příjem přihlášek bude od 1. 3. 2024 od 7:00 hod. do 10. 3. 2024. Při naplnění kapacity soutěžní přehlídky má pořadatel právo uzavřít příjem přihlášek před uvedeným datem.

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA JE CHRÁNĚNA OCHRANNOU ZNÁMKOU.