PROPOZICE

Propozice

Sólová hra

0. kategoriepřípravné studiumdo 3 minut
I. kategorie1. ročníkdo 5 minut
II. kategorie2. ročníkdo 6 minut
III. kategorie3. ročníkdo 7 minut
IV. kategorie4. ročníkdo 8 minut
V. kategorie5. ročníkdo 9 minut
VI. kategorie6. ročníkdo 10 minut
VII. kategorie7. ročníkdo 11 minut
VIII. kategorie1. a 2. roč. II. stupnědo 12 minut
IX. kategorie3. a 4. roč. II. stupnědo 14 minut
X. kategoriestudium pro dospělédo 15 minut

V kategorii sólová hra je hra zpaměti podmínkou. ​

Čtyřruční hra, šesti a víceruční hra, hra na dva klavíry

I. kategoriePřípr. studium, 1., 2. ročníkdo 5 minut
II. kategorie3., 4. ročníkdo 8 minut
III. kategorie5., 6., 7. ročníkdo 10 minut
IV. kategorie1., 2. ročník II. stupnědo 10 minut
V. kategorie3., 4. ročník II. stupně + SPDdo 12 minut

Soutěžící ve čtyřruční, šestiruční, víceruční hře a ve hře na dva klavíry soutěží ve společné kategorii. Soutěžící mohou hrát z not.

O zařazení do kategorie se rozhoduje podle soutěžícího v nejvyšším ročníku daného uskupení. Pokud se bude jednat o hru na dva klavíry, uveďte, prosím, do kolonky „cyklus“ poznámku „hra na dva klavíry“.

Soutěžní poplatek​