Spolek Pianoforte

Základní informace

SPOLEK PIANOFORTE PER TUTTI byl založen za účelem organizace a finanční podpory soutěžní přehlídky Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny. Dalším cílem spolku je podpora umělecky nadaných dětí.

Sídlo spolku – fakturační adresa: Sedlnice 465, PSČ 742 56

IČ: 05586194

Kontakt:

email: soutezpianoforte@seznam.cz

Číslo účtu: 115-3731810297/0100

🔗záložka

Pro sponzory

Hledáme sponzory za účelem podpory soutěžní přehlídky. Dary mohou být finanční i věcné. Sponzorem může být fyzická i právnická osoba. S každým sponzorem sepíšeme darovací smlouvu. Sponzorský dar bude použit především na dary pro účastníky soutěžní přehlídky.

Nabízíme prezentaci sponzorů:

– na plakátech soutěžní přehlídky

– v katalogu soutěžní přehlídky

– na webových stránkách soutěžní přehlídky

Kontaktujte, prosím, ředitelku soutěžní přehlídky Mgr. BcA. Lenku Ručkovou.

Tel.: 732340796,

email: soutezpianoforte@seznam.cz

🔗záložka

Kontakt

Organizátor soutěžní přehlídky:

SPOLEK PIANOFORTE PER TUTTI ve spolupráci se ZUŠ Příbor.

Informace o soutěžní přehlídce:

Mgr. BcA. Lenka Ručková – ředitelka soutěžní přehlídky,

tel: 732 340 796

V průběhu soutěže volejte na tel. 602572983

email: soutezpianoforte@seznam.cz

Místo konání soutěžní přehlídky:

Základní umělecká škola Příbor, Lidická 50.