Přihlášky – Fakturační údaje

Prosíme věnujte pozornost přesnému vyplnění fakturačních údajů. Při nejasnostech se poraďte s Vaší účetní. Rozlišujte, zda soutěžní poplatek zaplatila škola, nebo sdružení rodičů při škole, nebo soukromá osoba. Faktura bude dokladem pro Vás o zaplacení soutěžního poplatku a bude generována automaticky z Vaší přihlášky. Pozdější změny nejsou možné.