Pianoforte per tutti
aneb klavír pro všechny

SPOLEK PIANOFORTE PER TUTTI

SPOLEK PIANOFORTE PER TUTTI byl založen za účelem organizace a finanční podpory soutěžní přehlídky Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny. Dalším cílem spolku je podpora umělecky nadaných dětí.

Sídlo spolku - fakturační adresa: Sedlnice 465, PSČ 742 56
IČ: 05586194
Kontakt:
email: soutezpianoforte@seznam.cz
Číslo účtu: 115-3731810297/0100

PRO SPONZORY
Hledáme sponzory za účelem podpory soutěžní přehlídky. Dary mohou být finanční i věcné. Sponzorem může být fyzická i právnická osoba. S každým sponzorem sepíšeme darovací  smlouvu. Sponzorský dar bude použit především na dary pro účastníky soutěžní přehlídky. 
Nabízíme prezentaci sponzorů:
- na plakátech soutěžní přehlídky
- na baneru při konání soutěžní přehlídky
- v katalogu soutěžní přehlídky 
- na webových stránkách soutěžní přehlídky

Kontaktujte, prosím, ředitelku soutěžní přehlídky Mgr. BcA. Lenku Ručkovou.
Tel.: 732340796,
email: soutezpianoforte@seznam.cz