Pianoforte per tutti
aneb klavír pro všechny

Soutěžní sál

Soutěžní sál se nachází v Piaristickém klášteře (koleji), který založil 5. února 1694 Kare II. Z Lichtensteina. Budova je postavena v barokním stylu. V západním křídle kláštera se nachází refektář, v kterém bude probíhat soutěžní přehlídka. Jedná se o nejkrásnější a nejhonosnější místnost s nástěnnými malbami z přelomu 17. – 18. století. Sál se vyznačuje velmi inspirativní akustikou. Soutěžit se bude na koncertním křídle značky Yamaha, které bylo zakoupeno před dvěma roky.

Soutěžní sál pro dva klavíry je umístěn v ZUŠ Příbor. ZUŠ Příbor se nachází v téže budově Piaristického kláštera.

Pro rozehrávání dala ZUŠ Příbor k dispozici 9 cvičebních tříd.