Pianoforte per tutti
aneb klavír pro všechny

Kategorie

Sólová hra:

0. kategorie přípravné studium do 3 minut
I. kategorie 1. ročník do 5 minut
II. kategorie 2. ročník do 6 minut
III. kategorie 3. ročník do 7 minut
IV. kategorie 4. ročník do 8 minut
V. kategorie 5. ročník do 9 minut
VI. kategorie 6. ročník do 10 minut
VII. kategorie 7. ročník do 11 minut
VIII. kategorie 1. a 2. roč. II. stupně do 12 minut
IX. kategorie 3. a 4. roč. II. stupně do 14 minut
X. kategorie studium pro dospělé do 15 minut

V kategorii sólová hra je hra zpaměti podmínkou.

Čtyřruční hra, šesti a víceruční hra, hra na dva klavíry:

I. kategorie Přípr. studium, 1., 2. ročník do 5 minut
II. kategorie 3., 4. ročník do 8 minut
III. kategorie 5., 6., 7. ročník do 10 minut
IV. kategorie 1., 2. ročník II. stupně do 10 minut
V. kategorie 3., 4. ročník II. stupně + SPD do 12 minut

Soutěžící ve čtyřruční, šestiruční, víceruční hře a ve hře na dva klavíry soutěží ve společné kategorii. Soutěžící mohou hrát z not. 

O zařazení do kategorie se rozhoduje podle soutěžícího v nejvyšším ročníku daného uskupení. Pokud se bude jednat o hru na dva klavíry, uveďte, prosím, do kolonky "cyklus" poznámku "hra na dva klavíry". 

Soutěžní poplatek

Soutěžní poplatek činí 600,- Kč za soutěžícího v oboru sólová hra. Variabilní symbol je datum narození soutěžícího ve tvaru ddmmrrrr (např. datum narození 6. 8. 2007 bude zapsán 06082007). Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno soutěžícího. Neslučujte platby za jednotlivé soutěžící! Neslučujte platby za sólovou a čtyřruční či šestiruční hru!
Soutěžní poplatek v oboru čtyřruční a víceruční hra činí 600,-Kč za celé uskupení ve čtyřruční či víceruční hře. Variabilním symbolem je datum narození (ve tvaru ddmmrrrr) soutěžícího, který je uveden na přihlášce jako první! Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno prvního soutěžícího a číslo čtyřruční hry např. Novák4 nebo šestiruční hry Novák6. 
Neslučujte platby za jednotlivé soutěžící nebo za sólovou a čtyřruční či šestiruční hru!
Platbu proveďte před odesláním přihlášky. Kopii dokladu o zaplacení přiložte k přihlášce. 

Číslo účtu:
115-3731810297/0100
variabilní symbol: datum narození soutěžícího ve tvaru: ddmmrrrr
Příjem přihlášek bude od 24. ledna do 28. února 2022. Při naplnění kapacity soutěžní přehlídky má pořadatel právo uzavřít příjem přihlášek před uvedeným datem. 

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA JE CHRÁNĚNA OCHRANNOU ZNÁMKOU.