Pianoforte per tutti
aneb klavír pro všechny

předseda poroty:
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
JAMU Brno, vedoucí katedry klavírní interpretace

členové poroty:
MgA. Hana Kundrátová
Janáčkova konzervatoř Ostrava, vedoucí klávesového oddělení

MgA. Martin Fišl
JAMU Brno, Konzervatoř Brno, ZUŠ V. Kaprálové Brno

Petr Bazala
ZUŠ A. Radoka Valašské Meziříčí

Mgr. BcA. Lenka Ručková
ZUŠ Hranice, ZUŠ Odry