Pianoforte per tutti
aneb klavír pro všechny

předseda poroty:
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
JAMU Brno, vedoucí katedry klavírní interpretace

členové poroty:
MgA. Vanda Jandová
Konzervatoř Kroměříž

MgA. Martin Fišl
JAMU Brno, Konzervatoř Brno, ZUŠ V. Kaprálové Brno

Petr Bazala
ZUŠ A. Radoka Valašské Meziříčí

Mgr. BcA. Lenka Ručková
ZUŠ Hranice, ZUŠ Odry