Pianoforte per tutti
aneb klavír pro všechny

Filozofie soutěžní přehlídky

Cílem soutěžní přehlídky je pozitivně motivovat žáky ke hře na klavír. Propozice soutěžní přehlídky jsou proto nastaveny tak, aby umožnily účast co nejširší škále soutěžících. Soutěžní přehlídka je určena nejen pro nadprůměrně nadané žáky ale i pro běžného žáka základní umělecké školy. Soutěžící budou ohodnoceni zlatými, stříbrnými a bronzovými pásmy. Repertoár je libovolný, je určena pouze maximální časová hranice nikoli minimální čas. Zařazování do kategorií je podle ročníků nikoli podle věku, aby se soutěžní přehlídky mohli zúčastnit i žáci, kteří začali hrát v pozdějším věku. Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit i žáci, kteří nestudují na základní umělecké škole. Vytvořením výše uvedených soutěžních podmínek chceme dát najevo, že si vážíme každého soutěžního výkonu, jelikož víme, že soutěžící přípravou na soutěžní přehlídku prokázal práci navíc na rozdíl od svých spolužáků. Vážíme si také pedagogů, kteří žáky na soutěžní přehlídku připravili, protože víme, že příprava na takovou soutěžní přehlídku vyžaduje ze strany učitele mnoho úsilí mnohdy nad rámec jeho povinností, a proto porota bude udělovat diplomy za pedagogickou práci.
Mimořádné výkony oceníme diplomem za mimořádný interpretační výkon.
Porota
bude složena ze zkušených pedagogů klavírní hry na základních uměleckých školách a pedagogů středních a vysokých uměleckých škol. 
Organizátoři mají v úmyslu touto soutěžní přehlídkou podpořit radost ze hry na klavír a zároveň přispět k její popularizaci.

Soutěžit se bude v sólové hře, čtyřruční a víceruční hře a hře na dva klavíry.

Účastnický poplatek činí 600,- Kč pro sólistu a rovněž 600,- Kč za celé uskupení čtyřruční či víceruční hry. 

Podrobnější informace najdete v propozicích a ve statusu soutěžní přehlídky.

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA JE CHRÁNĚNA OCHRANNOU ZNÁMKOU.