Pianoforte per tutti
aneb klavír pro všechny

Průběh virtuální soutěžní přehlídky

Nahrávky mohou odesílat pouze ti, jejichž přihláška byla přijata, a to od 7. 4.. 2021 do 21. 4. 2021 do Úschovna.cz

Konání: 8. - 9. 5. 2021 (pouze porota bude hodnotit nahrávky)

Diplomy a faktury budou odeslány do 24. 5. 2021

 

SPRÁVNÁ VIDEONAHRÁVKA

Nahráváme celý repertoár v jedné videonahrávce v celku, nikoli každou skladbu zvlášt´.
Soutěžícího nahráváme z profilu z pravé strany a to tak, aby kamera zabírala celou osobu klavíristy. Porota musí vidět tvář, ruce i nohy soutěžícího.

Nahrávku odešlete do Úschovna .cz
Komu: onlinepianoforte@gmail.com
Zpráva pro příjemce bude obsahovat:
jméno soutěžícího, kategorii, program.